Behandlingen

Hvordan foregår behandlingen?

Behandlingen starter med en kort samtale. Derefter lægger du dig på en briks i dit undertøj, og du får et tæppe over dig. Behandlingen er et samarbejde mellem behandler og klient, så det er vigtigt, at du føler dig tryg og tilpas. Der vil være god tid, så du kan få en rolig og nærværende behandling. På den måde kan du bedre slappe af, og behandlingen bliver mere effektiv. Behandlingen vil ofte slutte med en kort afspænding, og du vil få tilbudt noget at drikke . Vi aftaler det videre forløb, og du får evt.  en enkelt øvelse med hjem.

​Hvorfor skal jeg vælge kropsterapi, og hvad er det?

I kropsterapien arbejder behandleren med med hele kroppen hver gang. Det sker ud fra en forståelse af, at krop og psyke hænger sammen, og at kroppen er en sammenhængende organisme, hvor alle aspekter i livet spiller ind. Din psykiske tilstand påvirker din krop, og din fysiske tilstand påvirker omvendt dine følelser, tanker og sindsstemninger.  Hvordan har du det psykisk? Er du stresset?  Hvordan er dit søvnmønster?  Hvordan er din kost og fordøjelse?  Alle disse aspekter har indflydelse på , hvordan din krop fungerer, også selv om det 'kun' er en skulder, der gør ondt. Hvis vi kun arbejder med skulderen, vil smerterne typisk vende tilbage igen efter et stykke tid. Men hvis vi kommer ind og arbejder med årsagen til , at smerterne opstår, så kan vi gå ind og skabe balance og lethed i din krop, og så vil dine smerter ofte forsvinde.  Kropsterapien arbejder således i feltet mellem det psykiske og det fysiske.

Hvordan arbejder behandleren? 

Kropsterapi er en form for massage, hvor der bliver vekslet mellem pulserende massage og dybe tryk rundt på hele kroppen. Desuden anvendes zoneterapi, meridianbaner og akupressurpunkter. Under behandlingen guides du  til  en dyb og afslappet vejrtrækning. Vi kan gå hårdt til de muskelspænd, der er, for at du bedre kan mærke hvor og hvordan, du holder fast. Der kan være smerte forbundet med det, men med guidning fra din behandler  bliver smerten mindre og mere medgørlig. Behandlingen behøver ikke at være smertefuld. Der kan også arbejdes med blidere pulsering og med at mærke grænser uden smerte. Når man arbejder med kroppen på denne måde vil din krop afsløre, hvordan du forholder dig til det, der ligger i din krop. Kæmper du imod? Trækker du dig? Eller hvilke reaktionsmønstre tager du i brug, når du bliver udfordret?

Ny kontakt til din krop

Kropsterapien skaber en ny kontakt til din krop, så du opnår en bevidsthed om, hvad der skal til for at slippe fysiske spændingsmønstre og dermed også løsne op for psykiske spændinger. 

Behandlingsforløb

Jeg anbefaler, at man starter i et behandlingsforløb, da det giver mulighed for at komme i dybden med nogle problematikker, som man ikke kan nå på en enkelt behandling. Ved den første behandling aftaler vi  hvilket forløb, der passer bedst til dig. Jeg anbefaler, at der skal gå nogle uger imellem hver behandling, fordi kroppen skal have ro til selv at arbejde videre med de processer, der er blevet sat i gang.

Eftervirkninger af behandlingen

Reaktioner på en behandling er forskellige fra person til person, og fra gang til gang. Du kan nogle gange opleve, at kroppen føles tung og afslappet, og andre gange let og fuld af energi. Ligeledes kan du opleve, at følelserne kan blive påvirket, så du fx føler dig mere nærværende, mere irritabel eller mere sårbar, end du plejer.  

© 2018 Lisbeth Degn Din kropsterapeut

  • Black Facebook Icon